โรคติดต่อที่อันตราย
Uncategorized

ประกาศแล้วว่า COVID-19 เป็น โรคติดต่ออันตราย ให้สิทธิ์สั่งปิด กักตัวผู้ป่วย

Spread the love

         เพิ่มอำนาจสั่งปิดสถานที่ กักตัวผู้ป่วยโควิด 19 หลังราชกิจจาฯ ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย 

ราชกิจจาฯ เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เรื่อง ชื่อและอาการที่สำคัญของ โรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 โดยประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่อที่อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อันตราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคที่หนึ่งและมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพร้อมออกประกาศให้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่อันตรายที่สุด (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14 ) ของข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่อันตรายที่สุด พ.ศ. 2559 (14) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ซึ่งจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อยหรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้จะส่งผลให้ รัฐมีอำนาจในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สามารถสั่งปิดสถานที่ต่างๆ สามารถสั่งหยุดงานและมีอำนาจกักตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกและปรับตามอัตราที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *