ราชกิจจานุเบกษา
Uncategorized

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงาน ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Spread the love

          ราชกิจจานุเบกษา เปิดเผย ประกาศของกระทรวงแรงงาน เรื่องข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ เข้าสู่การชี้ขาดของทางคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามไม่ให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในระหว่างการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โดยทาง นายกฯ มีมติคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกๆเขตทั่วประเทศ ตามมาตราที่ 5 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 48 ตั้งแต่วันที่ (26 มี.ค. 2563)  เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ซึ่งเป็นการรักษาปลอดภัยและการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 25 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติฯ  2518 จึงได้ออกประกาศเอาไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2  นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ซึ่งขึ้นในทุกๆเขตทั่วประเทศหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น ได้รับการชี้ขาดจากทางคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ข้อ 3 ห้ามไม่ให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในทุกเขตทั่วประเทศ

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน อยู่ก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ ใช้บังคับ ให้นายจ้างที่ปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้ามาทำงาน และให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ ประกาศ วันที่( 6 พฤษภาคม 2563)

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงาน ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *